CORPUS MEDICINA

MUNKAALAKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK

Hazánkban a Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkavállaló csak olyan feladatra alkalmazható, ami az egészségére, a testi alkatára és fejlettségére tekintettel van, valamint káros hatást nem gyakorol rá. A munkáltató a dolgozó munkába állása előtt, illetve időközönként vagy soron kívül köteles az ingyenes munkaköri alkalmassági vizsgálatot lehetővé tenni az üzemorvosi rendelésen.

A dolgozók alkalmassági vizsgálatra küldéséért minden esetben a munkáltató a felelős.

A munkáltató munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot és véleményezését a "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" elnevezésű nyomtatvány pontos kitöltésével és cégszerű aláírásával kéri.

Az orvosi vizsgálatokat és a kiegészítő szakvizsgálatokat munkaidőben kell megtartani. A vizsgálat napján a vizsgálatra kötelezett dolgozó a megadott időpontban köteles megjelenni. Ha a dolgozó a vizsgálaton saját hibájából nem jelenik meg, munkába nem állítható. Ha a már foglalkoztatott dolgozó nem jelenik meg a számára kötelezően előírt vizsgálaton, a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálat elvégzéséig el kell tiltani!

Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok

vizsgálat menete:

1. a felvételes bejelentkezése

2. vizeletvizsgálat

3. anamnézis (kórelőzmény)-felvétel

4. látásvizsgálat

5. általános belgyógyászati vizsgálat

6. beutalás kiegészítő szakvizsgálatokra

7. leletek értékelése

8. tanácsadás, javaslatok

9. az alkalmassági vélemény kiadása

Időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok

vizsgálat menete:

1. a dolgozó bejelentkezése

2. vizeletvizsgálat

3. a korábban felvett anamnézis kiegészítése

4. látásvizsgálat

5. általános belgyógyászati vizsgálat

6. beutalás kiegészítő szakvizsgálatokra

7. leletek értékelése

8. tanácsadás, javaslatok

9. az alkalmassági vélemény kiadása

Soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat

vizsgálat menete:

1. a dolgozó bejelentkezése

2. a soron kívüli vizsgálat okának tisztázása

3. állapotváltozásával kapcsolatos leletek értékelése kiegészítő szakorvosi vizsgálatokkal

4. vizeletvizsgálat

5. a korábban felvett anamnézis kiegészítése

6. látásvizsgálat

7. általános belgyógyászati vizsgálat

8. leltek összesítése

9. tanácsadás, javaslatok

10. az alkalmassági vélemény kiadása

Záróvizsgálat

vizsgálat menete:

1. a dolgozó bejelentkezése

2. vizeletvizsgálat

3. a korábban felvett anamnézis kiegészítése

4. látásvizsgálat

5. általános belgyógyászati vizsgálat

6. munkakörhöz kötött kötelező vizsgálatok elvégzése

7. leltek összesítése

8. javaslatok

9. törzslapkivonat és záróvizsgálati lelet kiadása

A fentiekre vonatkozó jogszabályokat az alábbi hivatkozásra kattintva olvashatja el teljes egészében:

JOGSZABÁLY

PLDESIGN